Aktuality a oznamy

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie HP pre voľby do EP.pdf

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre voľby do Európského parlamentu..pdf

Zverejnenie informácie o úrovní vytriedenia komunálnych odpadov.pdf

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SR 16. 03.2019.pdf

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf

Informácie pre voliča v slovenskom jazyku.pdf

Informácie pre voliča v anglickom jazyku.pdf

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu.pdf

Zverejnenie e-mailovej adresy2.pdf

Informácie pre voliča.pdf

Rozhodnutiepredsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR.pdf

Verejná vyhláška, stavebné povolenie.pdf

Verejná vyhláška.pdf

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Obecného zastupiteľstva v Hutách.pdf

Zoznam zaregistrovaných kanidátov na starostu obce Huty.pdf

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie pre zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obci v roku 2018

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zverejnenie e-mailovej adresy

Rozhodnutie prednostu Okresného úradu Liptovský Mikuláš

Oznámenie o určení počtu obyvateľov.pdf

Územný plán obce Veľké Borové - Zmeny a doplnky č. 1.pdf

Voľby do orgánov samosprávy obcí.pdf

Virtuálny cintorín

Verejná vyhláška, Stavebné povolenie.pdf

Verejná vyhláška, Stavebné povolenie..pdf

Verejná vyhláška, Stavebné povolenie.pdf

Verejná vyhláška, oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania.pdf

Verejná vyhláška, oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania_0001.pdf

Verejná vyhláška, Stavebné povolenie.pdf

Informácia o začatých správnych konaniach 1 - 2018.doc

Verejná vyhláška, Rozhodnutie

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Rozhodnutie -Verejná vyhláška .pdf

Oprava rozhodnutia.pdf

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou_0001.pdf

Zverejnenie elektronickej adresy.docx

Verejná vyhláška, územné rozhodnutie.pdf

Rozhodnutie - Verejná vyhláška.pdf

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou.pdf

Obec Huty oznamuje, že je spracovaná pracovná verzia Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Huty a Veľké Borové. Dokument obsahuje analytickú a strategickú časť, je určený na verejné pripomienkovanie. Pripomienky je možné doručiť písomnou formou do 31.01.2017 na obecný úrad v Hutách.

Analytická časť_na_pripomienkovanie-3.pdf

Vážení návštevníci,
vítame Vás na našej www stránke, ktorú sme oficiálne spustili 1.1.2007.
Na www stránke budeme prinášať zaujímavé informácie zo súčastnosti, histórie ako aj plánov v našej obci.
čakáme na Vaše pripomienky a návrhy.

Juraj Staš
Starosta obce

Stránky www.huty.sk sú prevádzkované na serveroch www.liptov.sk v rámci projektu Liptovské obce na internet.
Ochrana osobných údajov